• Projektkontrolleder
  • Maskiningeniør

Dmitry

Projektkontrolleder

Rolle: Kandidaten bidrager med et mangfoldigt færdighedssæt, der inkluderer tidsplanlægning, ressourcestyring og koordinering med forskellige afdelinger. Hans ekspertise spænder over industrier som undersøiske systemer, R&D, byggeri, kemiske raffinaderier, gasanlæg og LNG-anlæg. Hos NS Nordics As er kandidaten ansvarlig for at overvåge og optimere projektplaner, forvalte ressourcer effektivt og sikre en smidig koordinering mellem forskellige teams.