Vores tjenester

Risikostyring

Bygge- og anlægsprojekter er en af de farligste former for arbejde. Der er tunge maskiner, mandskaber, der arbejder i potentielt farlige omgivelser, indviklet logistik og risikoovervejelser, der skal håndteres. Hvordan kan du overholde din deadline og samtidig mindske alle disse risici? Svaret ligger i forvaltningen af bygningsrisici. Fordi det kan være ufatteligt komplekst, kan NS Nordics lave en detaljeret plan for håndtering af byggerisici for at beskytte dig selv og din virksomhed. Lad os først gennemgå det grundlæggende, f.eks. hvad en byggeprojektleder er ansvarlig for, de mange slags risici, der er forbundet med byggeprojekter, og hvordan man succesfuldt leverer et projekt.

Hvad er risikostyring i forbindelse med byggeri?

Processen med at identificere og iværksætte foranstaltninger, der kan mindske virkningen af potentielle farer i byggeprojekter, er det, vi mener, når vi taler om byggesikringsstyring. Denne proces med risikostyring kræver omfattende planlægning for at opbygge en risikostyringsplan, der sætter projektledere i stand til at genkende, overvåge og minimere farer, efterhånden som de opstår. I de indledende faser af planlægningsprocessen for byggeriet udarbejdes en plan for håndtering af byggerisici. Den beskriver de potentielle risici, der kan opstå i forbindelse med projektet, samt de foranstaltninger, der vil blive truffet for at mindske disse risici. Dette omfatter udpegelse af et medlem af besætningen, der skal tage ansvar for problemet og finde en løsning på det.

Hvad er risikotyperne i byggeprojekter?

Generelt er en risiko alt det, der kan medføre, at projektet bliver forsinket eller pådrager sig ekstra udgifter. På en byggeplads er der mange forskellige farer, der kan opstå. For at kunne udarbejde en bedre plan for risikostyring er det vigtigt at være opmærksom på, hvilke risici der er, og hvor de vil opstå, nemlig:

 • Sikkerhedsrisiko: Skibets styrke ligger i dets besætning. Uden dets besætning bliver alting umuligt. Mange af de opgaver, som de skal udføre, udgør en fare for deres sundhed og sikkerhed. På trods af besætningens ekspertise og erfaring er uheld altid en mulighed. Sørg for, at dine medarbejdere er sikre ved at være opmærksom på de potentielle farer, de står over for, og ved at udarbejde en plan for at håndtere dem.
 • Finansiel risiko: Der sker intet, hvis der ikke er penge. Ingen bliver betalt, der kan ikke lejes værktøj osv. Derfor er det så vigtigt at indkredse alt, der potentielt kan forstyrre din pengestrøm. Prisstigninger, øget konkurrence og andre markedsfaktorer er eksempler herpå. Hvis du kender de potentielle omkostningseffekter, kan det hjælpe dig med at holde dig til din finansielle plan.
 • Juridisk risiko: Tid, penge og omfang er ikke de eneste faktorer, der skal tages i betragtning, når man styrer et byggeprojekt. Forordninger, overtrædelser af lovgivningen og uenighed om kontraktvilkårene med kunder, leverandører og underleverandører udgør alle juridiske risici. Dit byggeprojekt kan blive afsporet af en af disse faktorer.
 • Projektrisici: Risici i forbindelse med projektstyring er en uundgåelig del af ethvert projekts omfang. Utilstrækkelig planlægning og gennemførelse har resulteret i overskredne tidsfrister og andre forsinkelser. Byggeprojektlederen skal være omhyggelig og opmærksom på potentielle hindringer.
 • Miljørisici: Disse risici, også kendt som “naturkatastrofer”, omfatter katastrofale hændelser som orkaner, tornadoer og jordskælv. Et byggeprojekt kan blive alvorligt skadet af alt, hvad moder natur beslutter sig for at slippe pludselig løs og gøre byggepladsen utilgængelig.

Risikostyringsprocessen i forbindelse med byggeri

Processen med at mindske risikoen for et byggeprojekt er ikke anderledes end for ethvert andet projekt. Den eneste forskel er den type risici, som du håndterer i byggebranchen. Her er de fem trin i risikostyringsprocessen.

 • Identifikation af risici: At finde potentielle farer, der kan have indflydelse på projektets mål, er det første trin i risikovurderingsprocessen. Dette sker gennem undersøgelse af projektmaterialet, interviews med interessenter og brainstormingmøder. Risiciene bør opdeles i mange kategorier, herunder omdømme, finansielle, tekniske, operationelle og juridiske problemer.
 • Risikoanalyse: Analyse af hver enkelt risikos sandsynlighed og virkning er det næste skridt, efter at risiciene er blevet identificeret. Dette indebærer, at man fastlægger risikoens sandsynlighed for at indtræffe samt de mulige virkninger, den kan have på virksomheden eller organisationen. Metoder som sandsynlighedsfordelinger eller beslutningstræer samt kvalitative eller kvantitative teknikker kan anvendes i analysen.
 • Risikovurdering: Efter at risiciene er blevet undersøgt, vurderes de efter, hvor alvorlige de er. Dette indebærer en vurdering af hver enkelt risikos mulige virkninger i forhold til fastsatte standarder eller niveauer. Risikovurderingen hjælper med at prioritere risiciene og identificere de risici, der kræver størst opmærksomhed.
 • Risikobehandling: Udarbejdelse af en risikobehandlingsplan er den efterfølgende fase, når risiciene er blevet vurderet. Dette indebærer, at der udarbejdes planer for at reducere, overføre, undgå eller acceptere risiciene. Risikobehandlingsstrategien bør skitsere de præcise trin, der skal følges, samt de ansvarlige parter, frister og udgifter.
 • Overvågning af risici: Den sidste fase i risikovurderingsprocessen er den løbende overvågning og gennemgang af risiciene. Dette indebærer overvågning af risikostyringsteknikkernes succes, opfølgning af udviklingen af risikobehandlingsplanen og opdatering af risikovurderingen, når nye risici opstår eller eksisterende risici ændres.

NS Nordics bidrager til en vellykket gennemførelse af projekter uden risiko for tvister. En effektiv risikostyring fører til en vellykket gennemførelse af projektet. Her er nogle få store fordele ved effektiv risikostyring:

 • Minimer projektforsinkelser: Risikostyring hjælper med at identificere potentielle risici og udvikle afbødningsmetoder. Risikoen for forsinkelser mindskes, og projektet afsluttes til tiden ved at træffe proaktive foranstaltninger til at mindske risici.
 • Reduktion af projektomkostningerne: Projektbudgettet kan blive påvirket af potentielle risici, som kan identificeres ved hjælp af risikostyring. Projektet afsluttes under budgettet, og de udgifter, der er forbundet med risici, reduceres ved at skabe effektive risikostyringsforanstaltninger.
 • Forbedring af projektets kvalitet: Projektets kvalitet kan blive påvirket af potentielle risici, som kan identificeres ved hjælp af risikostyring. Projektets kvalitet øges, og sandsynligheden for fejl eller mangler mindskes ved at skabe effektive risikostyringsforanstaltninger.
 • Forbedring af projektets sikkerhed: Projektets sikkerhed kan blive påvirket af potentielle farer, som kan identificeres ved hjælp af risikostyring. Projektets sikkerhed forbedres, og der er mindre risiko for uheld eller skader takket være udviklingen af effektive risikostyringssystemer.
 • Øget tillid hos interessenterne: Status for risici kommunikeres til projektets interessenter ved hjælp af risikostyring. Interessenternes tillid øges, og risikoen for uenighed eller konflikter mindskes ved at bevise, at risici håndteres proaktivt.

Opbygning af en bedre fremtid for den næste generation

Vi vil være det førende konsulentfirma inden for projektplanlægning og projektstyring i verden med vores passion!

Nogle af dem vi arbejder med