• Leder – anlæg og forsyningskæde
  • DBA i virksomhedsledelse
  • MBA i ledelse og forvaltning af mennesker
  • kandidatgrad i produktionsteknik

Ray Rodrigo

Leder – anlæg og forsyningskæde

Chefen for forsyningskæden er ansvarlig for at føre tilsyn med hele forsyningskædeprocessen, fra indkøb til levering. Dette omfatter forvaltning af relationer med leverandører, planlægning af produktion og distribution, prognoser for efterspørgslen og sikring af lagerbeholdninger. Lederen af forsyningskæden er også ansvarlig for at udvikle omkostningsbesparende strategier og optimere driften. Rollen skal også koordinere med andre afdelinger for at opfylde deres behov for forsyningskæden. Implementering af dobbelt sourcing, GMP-auditering af leverandører, styringspraksis, høje EHS-standarder og omformulering af produktionsplanlægning og S&OP-processen.