• Senior planlægningsingeniør

  • Master of Science i maskinteknik
  • Uddannelse i projektledelse
  • Kursus i dataanalyse for Lean Six Sigma

Kevin Scott

Senior planlægningsingeniør

Kevin er en erfaren MEP-professionel med over 40 års erfaring i byggebranchen med speciale i kontrakt, design, planlægning og udførelse af komplekse bygningsinstallationer. Med sin analytiske og samarbejdsorienterede tilgang til problemløsning har Kevin med succes ledet planlægningen og den detaljerede idriftsættelse af flere datacentre i Israel og ført tilsyn med kvalitet og tekniske overensstemmelsesinspektioner gennem hele processen. Kevins ekspertise på disse områder er blevet taget i brug hos NS Nordics AS, hvor han ser frem til at planlægge og udføre vellykkede projekter.