• Senior Site Manager / Planlægger
  • Master i geoteknik og geohazard

Amir

Senior Site Manager / Planlægger

Rolle: Kandidaten har været ansvarlig for at udarbejde og præsentere projektresultatdata til rapportering og ledelsesformål. De har også fungeret som bindeled mellem interessenter i salgsstadierne og konstruktionsfasen, idet de har adresseret kritiske milepæle, fremskridt og projektrisici.