Timer om ugen

37,5 timer

Beliggenhed

Norge

Kontrakt på

fuld tid

Afdeling

Ingeniør, drift

Projektleder

NS Nordics søger en energisk og dygtig professionel til rollen som projektleder. Som vores nye teammedlem vil du være en del af en spændende rejse i en virksomhed med stor diversitet og mange muligheder! Vi søger en erfaren projektleder til at facilitere den succesfulde gennemførelse af datacenterprojekter til tiden og inden for budgettet. Som projektleder vil du være ansvarlig for at lede projektet og teamet samt sikre, at projektet er i overensstemmelse med virksomhedens strategiske mål.

Ansvarsområder:

 • Have a relevant degree-level construction qualification and preferably be a member of a recognised professional institution
 • Have demonstratable experience of engineering and data centre projects, an engineering background is desirable.
 • Have demonstratable experience of delivering projects at all stages including from pre-construction through to handover.
 • Inspect and reporting on any defects/snagging issues throughout construction projects.
 • Ensuring compliance with the project requirements and specification on all construction builds.
 • Attend meetings to discuss and review progress of projects in-depth to schedule deliverables.
 • Have an understanding of mechanical and electrical systems and have an appreciation of industry standards for redundancy levels such as N+1.
 • Have an appreciation and knowledge of the skills, and techniques required as project manager in the wider context of construction.
 • Possess excellent communication, stakeholder and organisational skills and be able to work well in a team environment.
 • Have an appreciation of sector trends and you will maintain an active interest in standards and technological advances.
 • Have an understanding of engineering standards and construction methods.
 • Have a good level of IT literacy with a working knowledge of Microsoft Office plus MS Project and other programming tools.
 • Have an interest in contributing to business development activities.
 • Self-motivated and able to work independently in a pro-active manner.
 • Demonstrate a keenness to learn and take on more responsibilities to help further your career.
 • Oversee the Commission of builds and future builds through Site Acceptance Test (SAT) and Integrated System Test (IST) Competencies and Skills Required:
 • Du skal have en relevant uddannelse på bygge- og anlægsniveau og helst være medlem af en anerkendt faglig institution Du skal kunne dokumentere din erfaring med ingeniør- og datacenterprojekter, og en ingeniørbaggrund er en fordel.
 • Du skal have dokumenteret erfaring med at levere projekter i alle faser, herunder fra før-bygningsfasen til overdragelsen.
 • inspicere og rapportere om eventuelle mangler/problemer i hele byggeprojektet.
 • Sikre overholdelse af projektkravene og specifikationerne i forbindelse med alle byggeprojekter.
 • Deltage i møder for at drøfte og gennemgå projektets fremskridt i dybden med henblik på at planlægge leverancer.
 • have forståelse for mekaniske og elektriske systemer og for branchestandarder for redundansniveauer som f.eks. N+1.
 • have forståelse for og kendskab til de færdigheder og teknikker, der kræves som projektleder i en bredere sammenhæng inden for byggeri.
 • besidde fremragende kommunikations-, interessent- og organisatoriske færdigheder og være i stand til at arbejde i et teammiljø.
 • Du skal have en forståelse for tendenser i sektoren og have en aktiv interesse for standarder og teknologiske fremskridt.
 • Du skal have en forståelse for tekniske standarder og byggemetoder Du skal have gode IT-kundskaber med et praktisk kendskab til Microsoft Office samt MS Project og andre programmeringsværktøjer.
 • Du skal have interesse i at bidrage til aktiviteter inden for forretningsudvikling.
 • Du skal være selvmotiveret og i stand til at arbejde selvstændigt på en proaktiv måde.
 • Du skal være indstillet på at lære og påtage dig flere ansvarsområder for at fremme din karriere.
 • Overvågning af Kommissionen for byggeri og fremtidig byggeri gennem Site Acceptance Test (SAT) og Integrated System Test (IST) Kompetencer og færdigheder, der kræves
  • Complex and technical construction experience is required
  • Data Center experience is preferred.
  • Experience in CSA (civil, structural, architectural) and MEP (mechanical, electrical, plumbing) construction management is a requirement.
  • Proven at delivering complex technical re-fresh and critical infrastructure projects with multi-million budgets on time and to quality.
  • Strong commercial acumen, financially literate, and comfortable controlling cost, and risk
  • Fully conversant with established project delivery methodologies
  • Proven track record of managing through periods of significant people, process, and technology change.
  • Excellent planning and organization skills with the ability to manage conflicting priorities and meet tight deadlines.
  • Assertive and confident and able to quickly build a high level of personal and professional credibility within the business and customer base, demonstrating strong commercial and financial acumen.
  • Ability to lead and engage people in a fast-changing environment to achieve results through others.
  • Proficient in Microsoft Office and project management tools like MS Project or P6 Qualification & Experience:
  • Bachelor’s (Hons)/Master’s degree in construction management, project management, or a similar field
  • 3 to 5 years in similar nature of work (Preferably Data Center).
  • Kompleks og teknisk erfaring inden for byggeri er påkrævet
  • Erfaring med datacentre er at foretrække.
  • Erfaring med CSA- (civil, strukturel, arkitektonisk) og MEP- (mekanisk, elektrisk, VVS) byggestyring er et krav.
  • Bevist om at levere komplekse tekniske genopfriskninger og kritiske infrastrukturprojekter med budgetter på flere millioner til tiden og til kvalitet.
  • Stærk kommerciel forståelse, finansiel forståelse og god til at kontrollere omkostninger og risici
  • Fuldt fortrolig med etablerede projektleveringsmetoder Dokumenteret erfaring med at lede i perioder med betydelige menneskelige, processuelle og teknologiske ændringer.
  • Fremragende planlægnings- og organisationsevner med evnen til at håndtere modstridende prioriteringer og overholde stramme tidsfrister.
  • Aktiv og selvsikker samt i stand til hurtigt at opbygge en høj grad af personlig og professionel troværdighed i virksomheden og hos kunderne samt i stand til at udvise en stærk kommerciel og finansiel indsigt.
  • Evne til at lede og engagere folk i et miljø i hurtig forandring for at opnå resultater gennem andre.
  • Behersker Microsoft Office og projektstyringsværktøjer som MS Project eller P6 Kvalifikationer og erfaring: Bachelor- eller kandidatgrad inden for byggeledelse, projektledelse eller lignende 3 til 5 års erfaring inden for lignende arbejde (fortrinsvis datacentre).

Kontaktperson: Hussain
Title: HR Leder
Email: hussain@www.nsnordics.de

Udfyld formularen for den ledige stilling

  Upload Resume

  — Er du klar til at starte?

  Kontakt os!

  Hvis du er interesseret i en af de tjenester, vi tilbyder, og ønsker at vide mere, kan du kontakte os ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger.

  • info@www.nsnordics.de

  Vores kontorer

  • 191, Quadrant Court, Empire Way Wembley HA9 OEY United Kingdom.
  • Åkebergveien 30, 0650 Oslo, Norway
  • Lautrupsgade 7DK-2100 Copenhagen, Denmark
  • Maria Bangata 6 11863 Stockholm Sweden